สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน

สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน หรือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นภูมิภาคที่ตั้งอยู่บนแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร ภาษาหลักของภาคนี้คือ ภาษาลาวอีสาน นอกจากนี้ มีภาษาท้องถิ่นอื่นๆ เช่น ภาษาไท ภาษาโส้ ภาษาไทโคราช เป็นต้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีด้วยกันทั้งหมด 20 จังหวัด ภาคนี้แอดมินจะเน้นไปทางสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ กันนะครับ parcsdelagdal.com

สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน
สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน