สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ ก่อนอื่นภาคเหนือ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นทิวเขาทอดยาวจากเหนือลงมาใต้ ลักษณะนิสัยของชาวเหนือจะสังเกตได้จากคำพูด ซึ่งเป็นภาษาท้องถื่นที่มีความไพเราะอ่อนหวาน และยังมีงานหัตถกรรมมากมายที่สร้างสรรค์และสวยงาม ยังมีของที่ละลึกที่ได้รับความนิยม จนกลายเป็นสิ้นค้าส่งออกที่นำรายได้เข้าประเทศ parcsdelagdal.com

สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ
สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ