สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้ ก่อนอื่นแอดมินจะบอกเกี่ยวกับภูมิประเทศของภาคใต้ พิ้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นคาบสมุทรที่มีทะเลนาบอยู่ 2 ด้าน คือ ตะวันตกจะเป็นทะเลอันดามัน ส่วนตกวันออกจะเป็นอ่าวไทย ส่วนเรื่องสภาพอากาศจะมีฝนตกตลอดทั้งปี ภาคใต้มี 14 จังหวัด สถานที่เที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นทะเลและเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ parcsdelagdal.com

สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้
สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้